preventief

Voorkomen is beter dan genezen. Van een osteopatische behandeling kan een preventieve werking uitgaan. Klachten worden namelijk vooraf gegaan door bewegingsverlies, dat zich uit in een verstoring van de normale soepelheid van gewrichten, spieren, organen en andere weefsels. Vroegtijdig behandelen van dit bewegingsverlies kan voorkomen dat het lichaam in een later stadium klachten ontwikkelt.